eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 04.07.2020

 
Tanger
   Մեր նորությունները

 
ØÇç³½·³ÛÇÝ ²ß˳ï³ÝùÇ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¨ г۳ëï³ÝÇ ¶áñͳïáõÝ»ñÇ ØÇáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ë»ÙÇݳñ
 

2008 թ. մարտի 25-ին կայացավ Միջազգային Աշխատանքի Կազմակերպության և Հայաստանի գործատուների Միության կողմից կազմակերպված սեմինար, որտեղ քննարկվում էին թրա‎ֆ‎իքնգին և Հայաստանի մասնավոր կադրային գործակալությունների իրավաբանական դաշտին վերաբերող հարցեր: Սեմինարին լիցենզավորման և ոլորտի ինքնակառավարման հարցերի վերաբերյալ ելույթ ունեցավ մեր տնօրենª Նանա Հերունին: Կայացվեց որոշում մասնավոր կադրային գործակալությունների անդամակցմանը, որպես ճյուղային բիզնեսի ներկայացուցիչներ, Հայաստանի ործատուների Միությանը:

 
01.04.2008
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր