eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 04.07.2020

 
Tanger
   Մեր նորությունները

 
γ¹ñ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ù³ëݳíáñ ѳïí³ÍÇ ËݹÇñÝ»ñÁ ¨ ϳñÇùÝ»ñÁ
 

2009 թ. դեկրեմբերի 14-ին "Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն" ՀԿ-ն հրավիրել էր մեզ մասնակցելու կլոր սեղան-քննարկմանը` "Աջակցություն Հայաստանում միգրացիոն քաղաքականության մշակմանն ու համապատասխան կարողությունների ձևավորմանը" ծրագրի շրջանակներում, "Աշխատանքի տեղավորման գործակալություններ. մասնավոր հատվածի խնդիրներն ու կարիքները" թեմայով քննարկմանը:

 
13.01.2010
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր