eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 28.05.2020

 
Tanger
   Մեր նորությունները

 
г۳ëï³ÝÇ ¶áñͳïáõÝ»ñÇ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ»ñà ѳٳ·áõÙ³ñ
 

04.06.2011 թ. տեղի ունեցավ Հայաստանի Գործատուների Հանրապետական Միության արտահերթ համագումարը: Օրակարգում դրված էին հետևյալ հարցերը`

    Հաշվետվություն 2007-2010 թթ ՀԳՀՄ գործունեության մասին /ղեկ.`Գ.Մակարյան/:
    ՀԳՀՄ վերահսկիչ հանձնաժողովի հաշվետվություն (2007-2010 թթ):
    Միության կանոնադրությունում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին:
    Միության նախագահի ընտրություն:
    Միության խորհրդի ընտրություն:
    Միության վերահսկիչ հանձնաժողովի ընտրություն:
    ՀԳՀՄ փոխնախագահների ինստիտուտի ձևավորում:

ՙՏանժեռ՚ ռեքրուտինգային կազմակերպության տնօրեն Նանա Հերունին հանդիսանում է ՀԳՀՄ խորհրդի անդամ և ՀԳՀՄ ներքո ստեղծված զբաղվածության մասնավոր գործակալությունների գործատուների ճյուղային միություն նախագահ:

 
07.06.2011
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր