eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 04.07.2020

 
Tanger
   Մեր նորությունները

 
Կլոր սեղան – քննարկմում ՄԱԿ-ի գրասենյակում
 

Ս.թ. ապրիլի 19-ինտեղիունեցավ USAID-իՁեռնարկություններիզարգացմանևշուկայիմրցունակությանծրագրի (EDMC),  ՄիացյալԱզգային  զարգազմանծրագրի (UNDP) ևՀայաստանիԳործատուներիհանրապետականՄիությունըկազմակերպեցին    ՄԱԿիգրասենյակումկլորսեղանքննարկմում  “Երիտասարդներիզբաղվածությունմասնավորհատվածիկարիքներինհամապատասխանմասնագիտականուսուցումևվերապատրաստումթեմայով:

Հանդիպմանը  մասնակցեցնաև "Տանժեռ" ռեքրութինգայինընկերությանտնօրեն, ՀայաստանիգործատուներիՀանրապետականմիությանզբաղվածությանմասնավորգործակալություններիճյուղայինմիությաննախագահ` ՆանաՀերունին:

 
20.04.2012
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր