eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 19.11.2019

 
Tanger
   Մեր նորությունները

02.01.2012

Ուրախ տոներ, երջանկություն, հաջողություն և բարեկեցություն բոկորին


20.12.2011

2011 թ. դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ կոնֆերանս` նվիրված Բյուրական գյուղի երիտասարդության զբաղվածության հեռանկարներին: Մասնավորապես խոսվեց Բյուրական գյուղի համայնքային կյանքում երիտասարդ սերնդի ներգրավվածության, գյուղերում բնակվող երիտասարդների զարգացման հեռանկարների առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև ներկայացվեց գյուղատնտեսության ընդհանուր բնութագիրն ու հեռանկարները:


20.12.2011

17.12.2011թ. տեղի ունեցավ "Մեծահասակների կրթություն և ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում" ՀԿ (www.mku.am)  Համագումարը: Օրակարգի հարցերն էին` ՀԿ Նախագահի հաշվետվություն, Վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի հաշվետվություն, ՀԿ նոր Նախագահի ընտրություն և այլն: Արևիկ Սարգսյանը վերընտրվեց կազմակերպոիթյան նախագահի պաշտոնում: Մեր շնորհավորանքները: Հիշեցնենք, որ Տանժեռ ռեքրութինգային ընկերությունը "Մեծահասակներ կրթություն և ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում" ՀԿ-ի համահիմնադիրներից է:


19.12.2011

 2011 թ. դեկտեմբերի 16 և 17-ին  Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնում կայացան ինտերակտիվ դասընթացներ որակի և սպասարկման համակարգերի ներդրման և կառավարման մասին: Ներկայացվեցին  որակի կառավարման ISO ստանդարտներն և դրանց կիրառումը կադրային ծառայությունների ոլորտում: Ուսումնասիրվեց որակի կառավարման համակարգի վիճակագրական միջազգային վերլուծության մեթոդները: Տանժեռ ռեքրութինգային ընկերության կողմից դասընթացներին մասնակցեց կլիենտների հետ աշխատանք վարող մենեջեր` Լիլիթ Թումասյանը:


18.12.2011

Այսօր, 2011թ. դեկտեմբերի 16-ին Տանժեռ ընկերության տնօրեն` Նանա Հերունին մասնակցեց Ա1+ ընկերության հաղորդմանը, որը նվիրված էր  աշխատաշուկայի, սահմանափակ հնարավորություն ունեցող մարդկանց աշխատանքի տեղավորման, կրթության հարցերին: Հաղորդումը կարելի է դիտել ինտերնետում հետևյալ հղումով`

http://www.youtube.com/watch?v=iCYYdaNqVho&feature=youtube_gdata_player


16.12.2011

15.12.2011թ. Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գրասենյակում տեղի  ունեցավ կլոր սեղան` Հայաստանում աշխատանքային միգրանտների գիտավերլուծական կառավարման հզորացման թեմայով: Ներկայացվեցին աշխատանքային միգրանտներին և նրամց  ընտանիքներին բանկային համակարգի կողմից նոր ֆինանսական ծառայություններ առաջարկելու հնարավորությունները: Հանդիպմանը հրավիրված էին մի շարք պետական և մասնավոր կառույցների և բանկերի ներկայացուցիչներ: Տանժեռ ընկերությունը,  ի դեմս տնօրեն` Նանա Հերունու, նույնպես մասնակցում է քննարկմանը:


17.11.2011

2011թ.-ի նոյեմբերի 11-ին Հայաստանի գործատուների Հանրապետական միության հերթական խորհրդի նիստի ավարտից հետո, խորհրդի որոշ անդամներ հանդիպում ունեցան "ԱրմՍվիսԲանկ"- ի ղեկավարության հետ:

Կայացավ բանկի գործունեության արդյունքների և նվաճումների ներկայացում, ինչպես նաև ներկայացվեց բանկի ծառայությունների ցանկը, քննարկվեց բանկային գործիքների ներդրումը բիզնեսի զարգացման և աշխատատեղերի ստեղծման գործում, դիտակվեցին "ԱրմՍվիսԲանկ"- ի և Հայաստանի գործատուների միության համագործակցման հեռանկարները:  Հանդիպմանը մասնակցեց "Տանժեռ" ռեքրութինգային ընկերության տնօրեն, Հայաստանի գործատուների Հանրապետական միության զբաղվածության մասնավոր գործակալությունների ճյուղային միության նախագահ` Նանա Հերունին:


16.11.2011

Հոկտեմբերի վերջին Հայաստանի գործատուների  միության խորհրդի անդամները, այդ թվում նաև "Տանժեռ" ռեքրութինգային ընկերության տնօրենը, ով միաժամանակ  հանդիսանում է Հայաստանի գործատուների Հանրապետական միության զբաղվածության մասնավոր գործակալությունների ճյուղային միության նախագահ, այցելեցին Գործատուների միության նոր անդամ` "Մանչո գրուպ" կազմակերպություն:   Այցի ընթացքում Խորհրդի անդամները տեսան այս կազմակերպության  արդյունաբերական գործունեության ողջ տեսականին` քաղցրավենիք, կոնֆետներ, բլիթներ  և տարբեր գինինեև:


26.10.2011

Հայաստանի աշխատանքի շուկայում եղած նախաճգնաժամային ակտիվությունը կկրկնվի 2014 թվականից ոչ շուտ..

http://arminfo.am/armenian/economy/article/26-10-2011/08-38-00     

 

ՙՍև ռեկրուտները՚ խանգարում են պրոֆեսիոնալ գործակալների աշխատանքին և արատավորում Հայաստանի կադրային ծառայությունների շուկան...

http://arminfo.am/armenian/economy/article/26-10-2011/08-33-00


19.10.2011

2011թ. Հոկտեմբերի 18-ին §î³ÝÅ»é¦ é»ùñáõÝÃÇÝg³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïÝûñ»Ý ܳݳ лñáõÝÇÝ Ññ³íÇñí³Í ¿ր Ù³ëݳÏó»Éáõ ÎñÃáõÃÛ³Ý »íñáå³Ï³Ý ýáÝ¹Ç (ETF)  ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ÏÉáñ ë»Õ³ÝÇÝ, áñÁ ÝíÇñí³Í ¿ր Ù³ëݳgÇï³Ï³Ý ³ÝÁݹѳï í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ (CVT): гݹÇåáõÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ¿ñ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ շարունակական կրթության Ýáñ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Íñ³gñÇ շրջանակներում:


Pages:
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր