eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 19.11.2019

 
Tanger
   Մեր նորությունները

23.02.2011


 Մեր ընկերության տնօրեն` Նանա Հերունու հարցազրույցը "Արմինֆո" լրատվական գործակալության լրագրողին 18.02.2011-ից կարելի է ընթերցել այստեղ` http://www.finport.am/view-lang-rus-newsarticle-14474.html

Մեր ընկերության տնօրեն` Նանա Հերունու հարցազրույցը "7 օր" ինտերնետային թերթում 23.02.2011-ից կարելի է ընթերցել հետևյալ հասցեով` http://7or.am/am/news/view/17595/


26.01.2011

Այս տարի մեր 11-րդ աշխատանքային տարին է աշխատաշուկայում: Միայն քրտնաջան աշխատանքը, որակյալ մատուցված ծառայությունները, արհեստավարժությունը, սկզբունքների պահպանումը, միաժամանակ`հավատարմությունը ու ճկունությունը, ինչպես նաև ազնվությունը պատվիրատուների և հավակնորդների նկատմամբ, թույլ տվեցին մեզ այսօր լինել այն` ինչ մենք կանք: Շնորհակալություն մեր հաճախորդներին և գործընկերներին, շնորհավորում ե'նք բոլորին:


25.09.2010

2010թ. հուլիսին Գործատուների միությանը կից ստեղծվեց զբաղվածության մասնավոր գործակալությունների գործատուների ճյուղային միություն, որի ստեզծման նպատակներն են`


11.06.2010

2010 թվականի հունիսի 16-18 տեղի ունեցավ Մեծահասակներ կրթության եվրոպական ասոցիացիայի Գլխավոր համաժողովը և "Մասնագիտական կրթությունը և ուսումնառությունը մեծահասակների և երիտասարդների համար" միջազգային կոնֆերանսը:

Միջոցառումների նախաձեռնող "Մեծահասակների կրթություն և ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում" ՀԿ-ն (ՄԿՈՒՈԿԸ ՀԿ, www.mku.am), որի համահիմնադիրն է  "Տանժեռ" գործակալության տնօրեն` Նանա Հերունին,  նպատակ ունի համախմբել ոլորտի միջազգային և տեղական համագործակից կազմակերպություններին և մասնագետներին, քննարկել ոլորտի զարգացման ուղղությունները և երկարաժամկետ նպատակները, փոխանակել փորձը և քննարկել ձեռքբերումները այդ ասպարեզում:


23.04.2010

2010 Ã. ³åñÇÉÇ 19-Ý Ï³Û³ó³í ÐÐ ²ß˳ï³ÝùÇ և ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ և Ù³ëݳíáñ ϳ¹ñ³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÙÇçև: øÝݳñÏíáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, ³ß˳ï³ßáõϳÛÇ ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñÁ: 


23.04.2010

2010 ապրիլի 22-ն. կայացավ հանդիպում ՀՀ նախագահին կից Ազգային Անվտանգության խորհրդի քարտուղար` Արթուր Բաղդասարյանի և Հայաստանի Գործատուների Հանրապետական Միության նախագահի միջև: Հանդիպմանը հրավիրված էին Հայաստանի խոշոր բիզնեսի ներկայասուցիչներ (թվով 10), արտադրության, շինարարության և այլ ոլորտների կազմակերպությունների ղեկավարներ, այդ թվում նաև ՙՏանժեռ՚-ի տնoրեն` Նանա Հերունին:


13.01.2010

2010 ապրիլի 22-ն. կայացավ հանդիպում ՀՀ նախագահին կից Ազգային Անվտանգության խորհրդի քարտուղար` Արթուր Բաղդասարյանի և Հայաստանի Գործատուների Հանրապետական Միության նախագահի միջև: Հանդիպմանը հրավիրված էին Հայաստանի խոշոր բիզնեսի ներկայասուցիչներ (թվով 10), արտադրության, շինարարության և այլ ոլորտների կազմակերպությունների ղեկավարներ, այդ թվում նաև ՙՏանժեռ՚-ի տնորեն` Նանա Հերունին:


13.01.2010

2009 թ. դեկտեմբերի 17-ին, մեր կազմակերպությունը մասնակցեց "ՓՄՁ և կանանց ձեռնարկատիրության զարգացման գնահատում" թեմայով կոնֆերանսին: ՀԳՀՄ ՓՄՁ ճյուղային միության կողմից և Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպության աջակցությամբ, ՀՀ-ում առաջին անգամ վերոնշյալ բնագավառում իրականացվել է բազմակողմանի վերլուծություն


13.01.2010

2009 թ. դեկրեմբերի 14-ին "Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն" ՀԿ-ն հրավիրել էր մեզ մասնակցելու կլոր սեղան-քննարկմանը` "Աջակցություն Հայաստանում միգրացիոն քաղաքականության մշակմանն ու համապատասխան կարողությունների ձևավորմանը" ծրագրի շրջանակներում, "Աշխատանքի տեղավորման գործակալություններ. մասնավոր հատվածի խնդիրներն ու կարիքները" թեմայով քննարկմանը:


13.01.2010

19.11.2009 "Գոլդեն Թուլիփ" հյուրանոցում մեր գործակալությունը մասնակցեց Գործատուների համար նախատեսված գրքի շնորհանդեսին, որը կազմակերպված էր Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության` "Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում թրաֆիկինգի դեմ պայքարի համապարփակ" ծրագրի շրջանակներում և Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության կողմից


Pages:
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր