Ռեզյումեի ձև

Ներբեռնել բնօրինակը

Ազգանուն Անուն Հայրանուն

Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ
Ծննդյան թվական
Տարիք
Ընտանեկան կարգավիճակ
Հասցե
Հեռախոս

Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Էլ. փոստ


ՆՊԱՏԱԿԸ (առաջարկվող աշխատատեղի վերաբերյալ) ________________________________________________________________________

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսման ընթացքը Ուսումնական հաստատության անվանումը Ֆակուլտետ Մասնագիտություն Որակավորում

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ (նշել 1-ից 5 սանդղակով, որտեղ 1`գերազանց, 5` բազային)

Լեզուն Կարդալ Բանավոր Գրավոր


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

ժամկետները

__ ից մինչև__

Գտնվելու վայրը Կազմակերպության անվանումը Պաշտոնը Հիմնական պարտականությունները


ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.

_____________________________________________________________________________

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (համակարգչի իմացություն և այլն)

Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.

Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.