eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 17.01.2017
Բժշկություն
Բիզնես, վաճառք, մարքեթինգ, դիստրիբյուցիա, մատակարարում, արտադրություն, թոփ-մենեջմենտ
Ադմինիստրատիվ աշխատանք, տնտեսագգիտություն, իրավագիտություն
Վաճառող, խորհրդատու, մենեջեր, գանձապահ
Գիտություն, տեխնիկա, արտադրություն
Վարորդ, առաքիչ, բանվոր, պահակ
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, ծրագրավորում, դիզայն
Բանվորական մասնագիտություններ
Հաշվապահություն, ֆինանսներ, ապահովագրում
Այլ
Դասընթացներ և վարպետաց դասեր
Անմիջական գործատուների հայտարարություն&

   Թափուր աշխատատեղեր

Ստորև ներկայացված է Երևանում, Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի ցանկը և նրանց նկարագրումը: Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացված թափուր աշխատատեղերի հետ, որոնք այս պահին արդիական են: Եթե ձեզ հետաքրքրեց թափուր աշխատատեղերից որևէ մեկը` ապա զանգահարեք մեզ:

պահանջվում են

Վաճառքի մենեջեր սննդամթերքի արտադրության բաղադրիչների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Վաճառքի մենեջեր  սննդամթերքի արտադրության բաղադրիչների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ ապրանքատեսականու ներկայացում, շուկայի զարգացում:

Պահանջները՝25-45 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, B կարգի վարորդական իրավունքի առկայություն: Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ  սննդամթերքի արտադրության բաղադրիչների վաճառքի ոլորտում:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:

Տրամադրվում է՝ Ավտոմեքենա, վառելիք, հեռախոսակապ:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 150000-200000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Տեխնոլոգ սննդամթերքի արտադրության բաղադրիչների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Տեխնոլոգ  սննդամթերքի արտադրության բաղադրիչների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները`  արտադրական գործընթացի աջակցություն և վերահսկում այն արրադրություններում, որտեղ գործածվում է ընկերության արտադրանքը:  

Պահանջները՝ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն: Առնվազն 1 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ սկսած 150000 դրամից (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Վաճառքի ղեկավար սննդամթերքի արտադրության բաղադրիչների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Վաճառքի ղեկավար  սննդամթերքի արտադրության բաղադրիչների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝  վաճառքի բաժնի ստեղծում և ղեկավարում, վաճառքի մենեջերների աշխատանքների համակարգում, վաճառքի իրացման վերահսկում: 

Պահանջները՝ 25-50 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, B կարգի վարորդական իրավունքի առկայություն: Առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ սննդամթերքի արտադրության բաղադրիչների 

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:

Տրամադրվում է՝ Ավտոմեքենա, վառելիք, հեռախոսակապ:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 200000 -400000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետ պետական համակարգում

Իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետ պետական համակարգում:

Առաջատար մասնագետը ենթարկվում է բաժնի պետին:

Պարտականությունները՝

Իրավական ակտերի և միջազգային պայմանագրերի նախագծերի մշակում, փորձագիտական եզրակացության տրամադրում, քաղաքացիների դիմում-բողոքների ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի իրավաբանական փորձաքննություն, վարչական և քաղաքացիական գործերով ներկայացուցչություն ՀՀ դատարաններում, ղեկավարի հանձնարարությամբ այլ աշխատանքների իրականացում

Պահանջները՝ բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office:

Պահանջվող աշխատանքային փորձը՝

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քա-ղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00: 

Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 105900 դրամ:
Իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ պետական համակարգում

Իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ պետական համակարգում:

Պարտականությունները՝

Իրավական ակտերի և միջազգային պայմանագրերի նախագծերի մշակում, փորձագիտական եզրակացության տրամադրում, քաղաքացիների դիմում-բողոքների ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի իրավաբանական փորձաքննություն, վարչական և քաղաքացիական գործերով ներկայացուցչություն ՀՀ դատարաններում, ղեկավարի կողմից տրված  այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջները՝ բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office: 

Պահանջվող աշխատանքային փորձը՝

Քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քա ղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ , կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում (վերջին պահանջը կիրառվում է ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմած անձանց ստաժի հաշվարկման դեպքում):

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00: 

Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 148400դրամ:
Դիզայներ արտադրության ոլորտում գործող ընկերությունում:

Դիզայներ արտադրության ոլորտում գործող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ ձևավորել ապրանքատեսականին (տուփեր, պիտակներ, ֆլայերենր, պոստերներ և այլն), 

Պահանջները՝ բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, Internet, Adobe Photoshop, իսկ Adobe Illustrator ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն: Համապատասխան աշխատանքային փորձ:

 Տիրապետել տպագրական տեխնիկային:

Պարտաճանաչ, աշխատասեր և պատասխանատու անձնավորություն:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)` 160000 դրամ:
Վաճառքի մենեջեր ատամնաբուժարանում:

Վաճառքի մենեջեր ատամնաբուժարանում:

Պարտականությունները՝ ապրնքատեսականու (իմպլանտներ) ներկայացնել և առաջխազացում ատամնաբուժներին:

Պահանջները՝ կին 23-30 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 100000 դրամ+ %-ներ վաճառքից:
Վաճառքի մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Վաճառքի մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ ապրանքատեսականու ներկայացում և շուկայի զարգացում:

Պահանջները՝ մինչև 26 տարեկան, հայերեն լեզվի իմացություն:

 Աշխատանքային ժամերը՝ ըստ պայմանավորվածության: 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 57700 դրամ+10 % վաճառքից:
Նախահաշվարկային բաժնի մասնագետ:

Նախահաշվարկային  բաժնի մասնագետ:

Պարտականությունները՝ 

-Ենթակապալառու կազմակերպությունների կողմից ներկայացված նախահաշվարկային փաստաթղտերի և կատարված աշխատանքների ակտերի ստուգում,

-Պայմանագրային պարտավորությունների կատարման վերահսկում, ըստ արժեքային և ֆիզիկական արտահայտության օբյեկտների կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների հաշվարկում, պայմանագրերի իրականացման վերաբերյալ վերլուծական աղյուսակների վարում,

-Համագործակցություն նախագծային ինստիտուտների հետ նախահաշվարկային թղթաբանության ճշգրտման հարցերով,

-Նախահաշվետվական փաստաթղթերի պաշտպանում Պատվիրատուի մոտ:

 

Պահանջները՝ 30-55 տարեկան; բարձրագույն տեխնիկական (շինարարական, էներգետիկական  կամ տնտեսագիտական) կրթություն; հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն; համակարգչային գիտելիքները՝ Windows 7, 8, 8.1 կամ 10, MS Office, Internet: Առնվազն 5 տարվա համապատասխան (կամ արտադրա-տեխնիկական բաժնի ինժեների) աշխատանքային փորձ շինարարական ոլորտում: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 250000 դրամ:
Նախագծի ղեկավար

Նախագծի ղեկավար

Հիմնական պարտականություններ՝ 

-Շինարարության իրականացում՝ համապատասխան կնքված պայմանագրի պայմանների,  

- ժամանակացույցի կազմում/թարմացում, 

- մատակարարների ընտրություն, 

- կատարողական ակտերի կազմում, 

- ծագած տարաձայնությունների լուծում, 

- պատվիրատուի հետ նամակագրության իրականացում, 

- հաշվետվությունների ներկայացում պատվիրատուին և կազմակերպության տնօրենին և այլն:

Պահանջները՝ տղամարդ; բարձրագույն (ցանկալի է տեխնիկական) կրթություն; հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն; համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office (Word, Excel, etc.), MSProject: Համապատասխան կամ ցանկացաց ոլորտում աշխատանքային փորձ որպես նախագծի ղեկավար: Ցանկալի է աշխատանքային փորձ՝ միջազգային շինարարական նախագծերում, որոնք ֆինանսավորվել են World Bank, ADB, USAID, և այլ միջազգային ծրագրերի կողմից:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-19:00:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը ՝ բարձր հարցազրույցի արդյուքներից ելնելով:

Pages:
gugoco.com

Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր