Շշնորհավոր Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը
eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 28.01.2015
´ÅßÏáõÃÛáõÝ
´Ç½Ý»ë, í³×³éù, Ù³ñù»ÃÇÝ·, ¹ÇëïñǵÛáõódz, Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ãá÷-ٻݻçÙ»Ýï
Ադմինիստրատիվ աշխատանք, ïÝï»ë³·գիտություն, Çñ³í³գիտ
ì³×³éáÕ, ËáñÑñ¹³ïáõ, ٻݻç»ñ, ·³ÝÓ³å³Ñ
¶ÇïáõÃÛáõÝ, ï»ËÝÇϳ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ì³ñáñ¹, ³é³ùÇã, µ³Ýíáñ, å³Ñ³Ï
ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Íñ³·ñ³íáñáõÙ, ¹Ç½³ÛÝ
´³Ýíáñ³Ï³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ
гßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ýÇݳÝëÝ»ñ, ³å³Ñáí³·ñáõÙ
²ÛÉ
Դասընթացներ և վարպետաց դասեր
Անմիջական գործատուների հայտարարություն&

   Թափուր աշխատատեղեր

Ստորև ներկայացված է Երևանում, Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի ցանկը և նրանց նկարագրումը: Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացված թափուր աշխատատեղերի հետ, որոնք այս պահին արդիական են: Եթե ձեզ հետաքրքրեց թափուր աշխատատեղերից որևէ մեկը` ապա զանգահարեք մեզ:

պահանջվում են

Շուկայի զարգացման պատասխանատու արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Շուկայի զարգացման պատասխանատու արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ ապրանքատեսականու ճշգրիտ ներկայացում, սպառողական շուկայի ընդլայնում, պատվերների ընդունում:

Պահանջները՝ տղամարդ 22-40 տարեկան, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, համապատասխան աշխատանքային փորձ, B կարգի վարորդական իրավունքի և ավտոմեքենայի  առկայություն:Հաղորդակցման հմտություններ, թիմում աշխատելու կարողություն:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00: 

Կդիտարկվեն նաև Վանաձորում բնակվող անձիք:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 100000 դրամ + %-ներ վաճառքից: Ամորտիզացիա, վառելիքի տրամադրում:
Ինժեներ-էլեկտրիկ պրոֆեսիոնալ սարքավորումների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Ինժեներ-էլեկտրիկ պրոֆեսիոնալ սարքավորումների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ վերանորոգել և սպասարկել էլեկտրական սարքավորումները: 

Պահանջները՝ տղամարդ, բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն, համապատասխան աշխատանքային փորձ: Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: 


Աշխատավարձ :  Դրույքաչափը՝ 150000 դրամ:
Գործավարուհի արտասահմանյան ընկերությունում:

Գործավարուհի արտասահմանյան ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ պատասխանել հեռախոսազանգերին, նամակագրություն, կազմակերպել գրասենյակի առօրյա աշխատանքը, ժամանակին և պատշաճ կերպով կատարել տնօրենի հանձնարարությունները:

Պահանջները՝ կին 24-30 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,  համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, Outlook, Internet:

Աշխատանքային ժամերը՝ 11:00-19:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 100000-120000 դրամ:
Խանութի տնօրեն ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Խանութի տնօրեն ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ վերահսկել ծառայությունների և ապրանքատեսականու որակը, կազմել հաշվետվություններ ֆինանսական բաժնի համար, խթանել խանութի ապրանքատեսականու վաճառքը,կազմել աշխատակիցների աշխատանքային գրաֆիկը::

Պահանջները՝ 24-43 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office: Word,  Excel, 1C, առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Ղեկավարման և կազմակերպչական հմտություններ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-18:00: 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ սկսած 200000 դրամից (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Ինժեներ արտադրության ոլորտում գործող ընկերությունում:

Ինժեներ արտադրության ոլորտում գործող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ տեխնիկական փաստաթղթերի վարում; աշխատանք անգլերեն լեզվով փաստաթղթերի հետ; անհրաժեշտության դեփքում` նախագիծ կազմել Autocad ծրագրով:

Պահանջները՝ մինչև 35 տարեկան, բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, Autocad, առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-17:30:  Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)` 200000 դրամ
Լոգիստ-մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Լոգիստ-մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ պատվիրատուների որոնում, պատվիրատուների և բեռնափոխադրող ընկերությունների հետ կապի հաստատում, բարձման/բեռնաթափման աշխատանքների հետևում: 

Պահանջները՝ 27-45 տրեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-18:00: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 200000 դրամ:
Պատվերների ընդունման մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պատվերների ընդունման մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ պատասխանել հեռախոսազանգերին, ընդունել պատվերներ, ճիշտ կազմակերպել առաքման աշխատանքները:

Պահանջները՝ կին 23-32 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 80000 դրամ:
Գանձապահ ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Գանձապահ ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ իրականացնել դրամարկղային գործառույթները, իրականացնել վաճառք:

Պահանջներըէ 25-42 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-18:00: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 150000 դրամ:
Սրահի մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Սրահի մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ հետևել սրահի աշխատանքներին:

Պահանջները՝ 23-32 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00: 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ սկսած 80000 դրամից (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
PR մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

PR մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ ներկայացնել կազմակերպության բրենդը շուկայում, տրամադրել ճշգրիտ ինֆորմացիա:

Պահանջները՝ 23-35 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00: 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 150000 դրամ:

Pages:

Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր