eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 25.04.2017
Բժշկություն
Բիզնես, վաճառք, մարքեթինգ, դիստրիբյուցիա, մատակարարում, արտադրություն, թոփ-մենեջմենտ
Ադմինիստրատիվ աշխատանք, տնտեսագգիտություն, իրավագիտություն
Վաճառող, խորհրդատու, մենեջեր, գանձապահ
Գիտություն, տեխնիկա, արտադրություն
Վարորդ, առաքիչ, բանվոր, պահակ
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, ծրագրավորում, դիզայն
Բանվորական մասնագիտություններ
Հաշվապահություն, ֆինանսներ, ապահովագրում
Այլ
Դասընթացներ և վարպետաց դասեր
Անմիջական գործատուների հայտարարություն&

   Թափուր աշխատատեղեր

Ստորև ներկայացված է Երևանում, Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի ցանկը և նրանց նկարագրումը: Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացված թափուր աշխատատեղերի հետ, որոնք այս պահին արդիական են: Եթե ձեզ հետաքրքրեց թափուր աշխատատեղերից որևէ մեկը` ապա զանգահարեք մեզ:

պահանջվում են

Առևտրային թիմի սուպերվայզեր արտասահմանյան ընկերության ներկայացուցչությունում:

Առևտրային թիմի սուպերվայզեր արտասահմանյան ընկերության ներկայացուցչությունում:

Սուպերվայզերը ենթարկվում է գլխավոր տնօրենին, իսկ վաճառքի մենեջերների թիմը  գտնվում է իր ենթակայության տակ:

Պարտականությունները՝ 

-Անձնակազմի հավաքագրում և ուսուցում:

-Դեբիտորական պարտքերի վերահսկում:

-Դիստրիբյուցիայի զարգացում հանձնարարված տարածքում համաձայն ընկերության քաղաքականության: 

-Բանակցությունների վարում:

-Վիճահարույց հարցերի լուծում:

Պահանջները՝ 25-40 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, գրավոր և բանավոր հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքներ, վաճառքի ոլորտում աշխատանքային փորձի առկայություն, ավտոմենքենայի առկայություն:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00: 

Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:


Աշխատավարձ :  Դրույքաչափը՝775000 դրամ:
Գլխավոր հաշվապահ արտասահմանյան ընկերության ներկայացուցչությունում:

Գլխավոր հաշվապահ արտասահմանյան ընկերության ներկայացուցչությունում:

Գլխավոր հաշվապահը ենթարկվում է գլխավոր տնօրենին և մայր ընկերության աուդիտի բաժնի ղեկավարին, իսկ հաշվապահության աշխատակիցները, օպերատորները և գանձապահներ գտնվում են իր ենթակայության տակ: 

Պարտականությունները՝ 

- Ղեկավարել, վարել հաշվապահությունը   (հաշվապահական և հարկային հաշվառումը):

- Ըստ մայր ընկերության պահանջների կառուցել և վարել հաշվապահական գործընթացը:

 Պատրաստել ձևափոխվող աղյուսակներ ՖՀՄՍ-ի (ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ) նպատակների համար:

Պահանջները՝ 24-55 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, գրավոր և բանավոր հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ Excel, 1C: Առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: Օրենսդրության համաձայն կասային կարգապահության պահանջների իմացություն և կիրառում:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:

 Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:


Աշխատավարձ :  Դրույքաչափը՝ 687 000 դրամ:
Ճանապարհաշինարարության վարպետ

Պահանջնվում է Ճանապարհաշինարարության վարպետ  ք Պետեգորսկի << ՌԴՍԿ Բետոն Գրուպ>> ընկերությունում: 

Պարտականությունները՝

-Անհրաժեշտ նյութերով ապահովել ավտոճանապարհի ֆիքսված հատվածը: 

-Պահպանել տեխնոլոգիական գործընթացները, արագ բացահայտել և վերացնել խախտումների պատճառները:

-Համակարգել ճանապարհաշինարարության աշխատակիցների աշխատանքները:

Պահանջները՝ 

Ճանապարհաշինարարույան մեջ փորձը կդիտվի որպես առավելություն:

Պայմանները՝

Ամբողջ օրվա զբաղվածություն:

Հարցազրույցը անց է կացվելու սկայպի միջոցով:

Կացությունը և սնունդը կքննարկվի անհատականորեն:

Հեռ: +7-928-955-00-22 Սուսաննա

E-mail: beton.abz.18@gmail.com 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը՝ 50.000-70.000 ռուբլի:
Գլխավոր ինժեներ

Պահանջնվում է Գլխավոր ինժեներ ք. Պետեգորսկի << ՌԴՍԿ Բետոն Գրուպ>> ընկերությունում:

Պարտականությունները՝

-Ապահովել  շինարարության աշխատանքների  կատարումը, ռեսուրսների նպատակային և արդյունավետ օգտագործումը:

-Ղեկավարել շինարարության վերակառուցման հեռանկարային և ընթացիկ ծրագրերը,          ինչպես նաև շինարարության օբյեկտների շահագործման ծրագրերը:

-Հետևել կոնտրագենտների կողմից պայմանագրերի կատարմանը, մասնակցել պահանջների կազմմանը պարտականությունների ոչ պատշաճ իրականացման դեպքում:

-Ապահովել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը շինարարության օբյեկտների նախահաշվարկային փաստաթղթերի կազմման համար:

-Իրականացնել շինարարության օբյեկտների հանձման, ընդունման և շահագործման աշխատանքները:

-Նպաստել նորամուծությունների և բարելավման առաջարկների ներդրմանը, որոնք նվազեցնում են շինարարական աշխատանքները և կրճատում են կապիտալ ներդրումների փոխհատուցման ներդրումների ժամկետները ( չնվազեցնելով և չթերացնելով շինարարկան աշխատանքների որակը և կոնստրուկցիան):

-Ապահովել աշխատանքների կազմակերպման առաջադեմ ձևերի ներդրումը, ինչպես նաև նպատակային օգտագործել այն  աշխատակիցների մասնագիտական որակավորման պոտենցիալը, ովքեր աշխատում են իրեն ենթակա բաժիններում:

-Կազմակերպել շինարարության հաշվարկների վարման  և հաշվետվությունների կազմման աշխատանքները:

Պահանջները 

Աշխատանքային փորձ ճանապարհաշինարարության ոլորտում:

Պայմանները՝

Ամբողջ օրվա զբաղվածություն:

Հարցազրույցը անց է կացվելու սկայպի միջոցով:

Կացությունը և սնունդը կքննարկվի անհատականորեն:

Հեռ: +7-928-955-00-22 Սուսաննա

E-mail: beton.abz.18@gmail.com 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը՝ 70.000-100.000 ռուբլի:
Ճանապարհաշինարարական տարածքի ղեկավար

Պահանջնվում է ճանապարհաշինարարական տարածքի ղեկավար, ք. Պետեգորսկի << ՌԴՍԿ Բետոն Գրուպ>> ընկերությունում:

Պարտականությունները՝

-Վերահսկել աշխատանքների որակը և դրա համապատասխանեցմանը նախագծային փաստաթղթաբանությանը,

-Համակարգել վարպետների աշխատանքները,

-Ապահովել սարքավորումների ճշգրիտ օգտագործումը,

-Կազմակերպել աշխատանքները և կադրերի տեղաբաշխումը, ինչպես նաև վերահսկել նրանց ռացիոնալ օգտագերծումը:

Պահանջները՝ 

Աշխատանքային փորձ Ճանապարհաշինարարության ոլորտում:

Լրիվ զբաղվածություն:

Հարցազրույցը անց է կացվելու սկայպի միջոցով 

Կացությունը և սնունդը կքննարկվի անհատականորեն:

Հեռ: +7-928-955-00-22 Սուսաննա

E-mail: beton.abz.18@gmail.com 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը՝ 70.000-100.000 ռուբլի:
Էկոլոգ

Էկոլոգ

Պարտականությունները՝

-Վերահսկել բնապահպանության ոլորտում օրենքների, կանոնակարգերի, ստանդարտների և նորմատիվների պահպանումը աշխատակիցների կողմից: 

-Աջակցել արտադրության բացասական ազդեցության նվազմանը, որը վնասակար է աշխատակիցների առողջությանը։ 

-Նախապատրաստել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների կարճաժամկետ և երկարաժամկետ պլանները ։ 

-Մասնակցել բնապահպանական փորձաքննության անցկացմանը։ 

-Վերահսկել բնապահպանական օբյեկտների աշխատանքների տեխնոլոգիաները և վերլուծել դրանց գործունեությունը։ 

-Կազմել տեխնիկական ռեգլամենտներ, վերլուծական վերահսկողության գրաֆիկներ, անձնագրեր, հրահանգներ և այլ տեխնիկական փաստաթղթեր ։ 

-Մասնակցել սարքավորումների տեխնիկական վիճակի ստուգմանը և հետևել,որ դրանք համապատասխան լինեն շրջակա միջավայրի  բնապահպանության պահանջներին։ 

-Մասնակցել հանձնաժողովի՝ ձեռնարկության ստուգման  աշխատանքներին։ 

-Նշված ժամանակահատվածում նախապատրաստել անհրաժեշտ հաշվետվությունները և ներկայացնել վերահսկող մարմիններին, ինչպես նաև հաշվարկել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն ունեցող վճարները:

Պահանջները՝35-55 տարեկան, բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office:  Առնվազն 10 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ,  փորձ միջազգային ծրագրում:

Աշխատանքային ժամերը՝ ազատ գրաֆիկ: 

Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի: 

 

Աշխատավարձ :  Դրույքաչափը՝ 150000-200000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Ֆինանսական տնօրեն արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Ֆինանսական տնօրեն արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

 

Պարտականությունները՝

Կառավարել ընկերության ֆինանսական հոսքերը,

-Մշակել ընկերության ֆինանսական ռազմավարությունը,

-Իրականացնել  գործարքների ֆինանսատնտեսական վերլուծություն, 

-Կազմակերպել ընկերության բիզնես-պլանը կազմելու աշխատանքները, 

-Ղեկավարել ֆինասական և հաշվապահական ստորաբաժանումները, 

-Վերահսկել պահանջվող ֆինանսական հաշվետվությունների ժամանակին և պատշաճ կատարման գործընթացը, 

-Իրականացնել պաշտոնից բխող այլ պարտականություններ:

Պահանջները՝ տղամարդ 30-45 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, ՀԾ. 1C: Առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ:

Պարտաճանաչ, պատասխանատու անձնավորություն:

 

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:


Աշխատավարձ :  Աշխատավաձը (մաքուր)՝ 500000 դրամից սկսած (հարցազրույցի արդյունքներից ելնելով):
Օպերատոր-գանձապահ ավտոտեխսպասարկման կենտրոնում:

Օպերատոր-գանձապահ ավտոտեխսպասարկման կենտրոնում:

Պարտականությունները՝ գումարների հավաքագրում,  ԱՊՊԱ-յի և ապառիկի ձևակերպում:

Պահանջները՝ կին 25-40 տարեկան, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, Internet, 1 C:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 90000 դրամ:
Շուկայի զարգացման պատասխանատու արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող ըներությունում:

Շուկայի զարգացման պատասխանատու արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող ըներությունում:

Պարտականությունները՝ շուկայի ուսումնասիրություն և զարգացում, այցելություններ վաճառակետեր, պատվերների գրանցում:

Պահանջները՝ տղամարդ՝ 23-40 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, առնվազն 4 տարվա համապատախան աշխատանքային փորձ, B կարգի վարորդական իրավունքի առկայություն:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-19:00:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 80000 +%-ներ վաճառքից (միջինում ամսական 150000-250000 դրամ): Ավտոմեքենա, հեռախոսակապի փոխհատուցում:
Արտաքին առևտրի մենեջեր արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Արտաքին առևտրի մենեջեր արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականություները՝

-Իրականացնել արտաքին շուկաների  մոնիթորինգ՝ վերլուծել արտադրանքի պահանջարկի, արժեքի դինամիկայի, սպառման ծավալների, սպառողների պահանջների վերաբերյալ տեղեկությունը և արդյունքների վերաբերյալ առաջարկ- հաշվետվությունները ներկայացնել ղեկավարությանը,

   - Ստեղծել կապեր և  համագործակցել  արտերկրի մանրածախ և մեծածախ վաճառք իրականացնող և այլ միջնորդ կազմակերպությունների հետ,

   -Նախապատրաստել, կազմակերպել  և  մասնակցել պոտենցիալ գործընկերների հետ բանակցություններին, իր լիազորությունների շրջանակներում կայացնել որոշումներ,

   -Ապահովել արտասահմանյան գործընկեր կազմակերպությունների գործունեության, ֆինանսական վիճակի, պայմանագրերի կնքման դեպքերում հնարավոր ռիսկերի  վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքումը, համակարգումն ու պահպանումը,

   - Արտասահմանյան գործընկերների հետ պայմանագրեր կազմելու և կնքելու  համար  նախապատրաստել պահանջվող նախնական փաստաթղթերի փաթեթը  և նյութերը, մասնակցել  դրանց կնքմանը: Վերահսկել կնքված պայմանագրերի կատարման ընթացքը,

   - Իրականացնել պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ:

Պահանջները՝ մինչև 45 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, Power Point: Առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Պարտաճանաչ, պատասխանատու անձնավորություն:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:

 Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :   Աշխատավաձը (մաքուր) 500000դրամ:

Pages:
gugoco.com

Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր