eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 05.07.2015
´ÅßÏáõÃÛáõÝ
´Ç½Ý»ë, í³×³éù, Ù³ñù»ÃÇÝ·, ¹ÇëïñǵÛáõódz, Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ãá÷-ٻݻçÙ»Ýï
Ադմինիստրատիվ աշխատանք, ïÝï»ë³·գիտություն, Çñ³í³գիտ
ì³×³éáÕ, ËáñÑñ¹³ïáõ, ٻݻç»ñ, ·³ÝÓ³å³Ñ
¶ÇïáõÃÛáõÝ, ï»ËÝÇϳ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ì³ñáñ¹, ³é³ùÇã, µ³Ýíáñ, å³Ñ³Ï
ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Íñ³·ñ³íáñáõÙ, ¹Ç½³ÛÝ
´³Ýíáñ³Ï³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ
гßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ýÇݳÝëÝ»ñ, ³å³Ñáí³·ñáõÙ
²ÛÉ
Դասընթացներ և վարպետաց դասեր
Անմիջական գործատուների հայտարարություն&

   Թափուր աշխատատեղեր

Ստորև ներկայացված է Երևանում, Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի ցանկը և նրանց նկարագրումը: Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացված թափուր աշխատատեղերի հետ, որոնք այս պահին արդիական են: Եթե ձեզ հետաքրքրեց թափուր աշխատատեղերից որևէ մեկը` ապա զանգահարեք մեզ:

պահանջվում են

‪‎Բուժքույր‬ ‪ատամնաբուժարանում‬ աշխատելու համար:

‪‎Բուժքույր‬ ‪ատամնաբուժարանում‬ աշխատելու համար:

Պարտականությունները՝ կատարել ատամնաբույժի հանձնարարությունները:

Պահանջները՝ կին 20-40 տարեկան, համապատասխան մասնագիտական կրթություն:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-19:00:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)` սկսած 70000 դրամից (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Ադմինիստրատոր ‪ատամնաբուժարանում‬ աշխատելու համար:

Ադմինիստրատոր ‪ատամնաբուժարանում‬ աշխատելու համար:

Պարտականությունները՝ պատասխանել հեռախոսազանգերին, գրանցել և սպասարկել հաճախորդներին:

Պահանջները՝ կին 30-45 տարեկան, հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, Internet:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-19:00:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)` 100000 դրամ:
Գյուղատնտես ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվող ընկերությունում:

Գյուղատնտես ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականություները՝ բանջարեղենի աճեցում և մշակում:

Պահանջները՝  բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, հայերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-19:00: 

Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը՝ պայմանագրային:
Ծրագրի մենեջեր ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

Ծրագրի մենեջեր ՏՏ ոլորտում գերծող ընկերությունում:

Ծրագրի մենեջերը ենթարկվում ՝ տնօրենին, իսկ բոլոր ծրագրավորողները գտնվում են իր ենթակայության տակ:

Պարտականությունները՝

Պլանավորում՝

- Համաձայնեցնել ծրագրի գործունեությունը ղեկավարության հետ, 

- Մշակել աշխատանքային պլան՝ սահմանելով նախագիծի համար անհրաժեշտ գործողությունները, ժամանակը և ռեսուրսները ծրագիրը հաջողությամբ ավարտին հասցնելու համար,

- Սահմանել նպատակները և այն միջոցառումները, որոնց միջոցով նախագիծը կգնահատվի ավարտից հետո:

 

Անձնակազմի կառավարում՝

- Կառավարել աշխատակազմը (15-20 վեբ ծրագրավորողներ), ըստ ամերիկյան օրենսդրության հիմունքներով բարձր օղակի կառավարման ակնկալիքների՝ պահպանելով ծրագրի պահանջները,

- Համոզվել որ անձնակազմը ստանում է համապատասխան ուղղորդում ծրագրի կազմակերպման համար.

- Տնօրենի ղեկավարության ներքո, ըստ անհրաժեշտության ընդունել աշխտանքի մասնագետների:

 

Ծրագրի իրականացում

 

- Իրականացնել նախագիծը համաձայն նախագծային պլանի,

- Ստեղծել ֆայլեր , որպեսզի նախագծի մասին ամբողջ տեղեկատվությունը պատշաճորեն պահպանվի և լինի ճշգրիտ փաստաթղթավորված, 

- Վերահսկել ծրագրի առաջընթացը և ըստ անհրաժեշտության տալ համապատասխան ցուցումներ ծրագիրը հաջողությամբ ավարտին հասցնելու համար,

- Ստեղծել գրաֆիկ ղեկավարության, շահագրգիռ կողմերի այդ թվում և անձնակազմի հաղորդակացությունը և նախագծի առաջընթացը ճիշտ կազմակերպելու համար,

- Ծրագրի թիմի հետ միասին պարբերաբար վերանայել ավարտված աշխատանքի որակը համոզվելու համար, որ այն համապատասխանում է ծրագրի չափանիշներին:

 

Նախագծի վերահսկում՝

- Համոզվել,որ անձնակազմը հետևում է ժամանակացույցին, օգտագործելով օնլայն ավտոմատ հետևող համակարգը, որը հասանելի է ղեկավարությանը (օրինակ՝ Toggl/Harvest),

- Ակտիվորեն վերահսկել որ նախագծի համար հատկացված ժամերը չեն գերազանցվել:

 

Նախագծի գնահատում՝

- Համոզվել, որ նախագիծը կավարտվի սահմանված ժամկետում, բյուջեի շրջանակներում և պահանջված որակով,

- Համագործակցել ղեկավարության հետ,

- Գնահատել խնդրահարույց իրավիճակները՝ բացահայտելով պատճառները և խնդրին տալ լուծումներ:

Պահանջները՝ համապատասխան բարձրագույն կրթություն, գրավոր և բանավոր հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, Internet, Email ,5-10 տարվա պլանավորման կամ ղեկավարման փորձ, ծրագրի կառավարման հմտություն վեբ զարգացման ոլորտում: 

Աշխատանքային օրերը՝ երկուշաբթի-ուրբաթ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 12:00-21:00 (ըստ անհրաժեշտության):


Աշխատավարձ :  Դրույքաչափը՝ 950.000 -1.420.000 կախված աշխատանքային փորձից:
Վաճառքի զարգացման մասնագետ ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող արտասահմանյան ընկերությունում

Վաճառքի զարգացման մասնագետ ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող արտասահմանյան ընկերությունում:

Պարտականությունները՝

-Նպաստել վաճառքի ծավալի բարձրացմանը,

-Վերլուծել վաճառքի արդյունքները և բացահայտել բարելավմանը անհրաժեշտ ոլորտը,

-Հանդիսանալ որպես դասընթացավար՝ խորհրդատուների համար խրախուսական ծրագրերը բացատրելու նպատակով,

-Բացահայտել և արձագանքել խորհրդատուների խնդիրներին,

-Ստեղծել և զարգացնել խորհրդատուների տվյալների բազա,

-Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել հաշվետվություն պլանավորման գործընթացի համար:

Պահանջները՝

-Մինչև 41 տարեկան,

-Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, մարքեթինգի կամ հարակից ոլորտում,

-Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,

-Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ  իմացություն,

-Համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office,  Outlook,

-Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքի ոլորտում,

-Վերլուծական հմտություններ,

-Բանակցելու հմտություններ,

-Օգտագործել համոզիչ և գրավիչ փաստարկներ,

-Հաջողությամբ և արդյունավետ հաղթահարել դժվար իրավիճակները,

-Զարգացած պրեզենտացիոն/զեկույցի հմտություն,

-Զարգացած շփման հմտություն,

-Պրոակտիվ, ձեռնարկող, մանրուքներին ուշադրություն դարձնող, պատասխանատու անձ։

 

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00, Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի: 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ սկսած 402000 դրամից (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Մենեջեր ռեստորանում:

Մենեջեր ռեստորանում:

Պարտականությունները՝ հետևել աշխատակազմի աշխատանքին, ընդունել և ճանապարհել հյուրերին:

Պահանջները՝ 25-45 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, համակարգչային գիտելիքներ, առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Աշխատանքային ժամերը՝10:00-24:00: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 200000 դրամ:
Հաշվետար սպասարկման ոլորտում գործող ընկերությունում:

Հաշվետար սպասարկման ոլորտում գործող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ հաշվապահական հաշվառման վարում:

Պահանջները՝ կին մինչև 35 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, ՀԾ, Internet; առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 150000 դրամ:
Օպերատոր սննդամթերքի ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Օպերատոր սննդամթերքի ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ պատասխանել հեռախոսազանգերին, ընդունել պատվերները և գրանցել 1C ծրագրով: 

Պահանջները՝  կին 23-35 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն:  Համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, 1C: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:30-18:00: 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը փորձաշրջանի ընթացքում (մաքուր)՝ 150000 դրամ, փորձաշրջանից հետո (մաքուր)՝ 170000 դրամ:
Վաճառող - խորհրդատու բրենդային հագուստի խանութում:

Վաճառող - խորհրդատու բրենդային հագուստի խանութում:

Պարտականությունները՝ հաճախորդների սպասարկում:

Պահանջները՝ տղամարդ 25-35 տարեկան, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն:

 Աշխատանքային ժամերը՝ 11:00-20:00:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 120000 դրամ:
Վաճառքի մենեջեր տնտեսական ապրանքների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Վաճառքի մենեջեր տնտեսական ապրանքների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝  վաճառքների իրականացում, մերչենդայզինգ:

Պահանջները՝ 20-30 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, վարորդական իրավունքի առկայություն:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:

 

Աշխատավարձ :   Աշխատավարձը՝ %-ներ վաճառքից (միջինում` 150000-300000 դրամ):

Pages:

Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր