eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 27.10.2016
´ÅßÏáõÃÛáõÝ
´Ç½Ý»ë, í³×³éù, Ù³ñù»ÃÇÝ·, ¹ÇëïñǵÛáõódz, Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ãá÷-ٻݻçÙ»Ýï
Ադմինիստրատիվ աշխատանք, ïÝï»ë³·գիտություն, Çñ³í³գիտ
ì³×³éáÕ, ËáñÑñ¹³ïáõ, ٻݻç»ñ, ·³ÝÓ³å³Ñ
¶ÇïáõÃÛáõÝ, ï»ËÝÇϳ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ì³ñáñ¹, ³é³ùÇã, µ³Ýíáñ, å³Ñ³Ï
ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Íñ³·ñ³íáñáõÙ, ¹Ç½³ÛÝ
´³Ýíáñ³Ï³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ
гßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ýÇݳÝëÝ»ñ, ³å³Ñáí³·ñáõÙ
²ÛÉ
Դասընթացներ և վարպետաց դասեր
Անմիջական գործատուների հայտարարություն&

   Թափուր աշխատատեղեր

Ստորև ներկայացված է Երևանում, Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի ցանկը և նրանց նկարագրումը: Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացված թափուր աշխատատեղերի հետ, որոնք այս պահին արդիական են: Եթե ձեզ հետաքրքրեց թափուր աշխատատեղերից որևէ մեկը` ապա զանգահարեք մեզ:

պահանջվում են

Իրավաբան խոշոր ընկերությունում

Իրավաբան  խոշոր ընկերությունում

Պարտականությունները՝ 

-Գրանցել իրավաբանական անձանց, կատարել փոփոխություններ ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերում և մշակել հիմնադիր փաստաթղթերը:

-Պատրաստել հայտարարություններ, դիմումներ և այլ փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են ընկերության գործունեության իրականացման համար, թույլտվություն և լիցենզիաներ ստանալու համար : 

-Կազմակերպել ընկերության աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ են նրա գործունեությունը ապահովելու համար,  նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի օրենքների հիման վրա ինչպես նաև նորմատիվ իրավական ակտերի հաշվառում և վարում : 

-Ապահովել ընկերության բաժանմունքները նորմատիվ իրավական ակտերով, որոնք անհրաժեշտ են իրենց պարտականությունների և գործառույթների կատարման համար: 

-Ստուգել պատվերների, կանոնակարգերի, հրահանգների եւ այլ իրավական փաստաթղթերի նախագծերի համապատասխանությունը օրենսդրությանը: Իրականացնել պայմանագրայն աշխատանքներ, որոշել ընկերության պայմանագրային հարաբերությունների ձևը, մշակել պայմանագրերը: 

-Ստուգել կոնտրագենտների կողմից ներկայացված պայմանագրերի համապատասխանությունը  օրենսդրությանը: 

-Ձեռնարկել միջոցներ պայմանագրերի նախագծերի տարաձայնությունները լուծելու համար:

-Ապահովել նոտարական վկայական կամ որոշ տեսակի պայմանագրերի պետական գրանցումը:

-Իրականացնել ընկերության պահանջների և հայցադիմումների հետ կապված աշխատանքբեև: 

-Մասնակցել այն փաստաթղթերի մշակման գործընթացին, որոնք առնչություն ունեն ընկերության սեփականության պահպանման հետ (նյութական պատասխանատվության, կանոնակարգի պայմանագրեր, որոնք սահմանում են նյութական իրերի ստացման և ընդունման կարգը, դրանց տեղափոխման հաշվետվությունները, պատրաստի արտադրանքի թողարկման հաշվառումը):

-Ներկայացնել ընկերության շահերը ստուգումների ընթացքում, որոնք իրականացվում են պետական կարգավորող և վերահսկիչ մարմինների կողմից, ստուգողների գործողությունների  արարողակարգի փաստաթղտեևի  վերահսկման  նպատակով, ստուգողների եզրակացությունների հիմնավորումների վերահսկում,  արարողակարգային փաստաթղթերի կազմման և  ստուգումների արդյունքների ձևակերպման վերահսկում:  

Պահանջները՝25-32 տարեկան, բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, ագլերեն լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելութշյուն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office: Առնվազն 3 տարվա կորպորատիվ իրավաբանի աշխատանքային փորձ: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: 

Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)` 300000-350000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Վաճառքի մենեջեր անշարժ գույքի ոլորտում գործող ընկերությունում:

Վաճառքի մենեջեր անշարժ գույքի ոլորտում գործող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ հանդիպել հաճախորդների հետ , ներկայացնել ընկերության նոր ծառայություև տսլ խորհրդատվություն:

Պահանջները՝ 23-40 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն լեզվի իմացություն, ռուսերեն լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, CoralDraw ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Աշխատանքային ժամերը՝10:00-18:00:

Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 64000 դրամ + %-ներ վաճառքից: (Ամսական մոտ 300000 դրամ վաստակելու հնրավորություն):
Աշխատանք Իսրաելում: Փականագործ – խողովակագործ

Աշխատանք Իսրաելում:

Փականագործ – խողովակագործ միկրոէլեկտրոնիկայի և դեղագործության ընկերություններում սարգավորումների հետ աշխատելու համար:

Պահանջները՝ 

-տեխնիկական դիագրամաների(P & ID) հասկացուցություն, 

-իզոմետրիկ սխեմաների մեկնաբանելու եւ ստեղծելու ունակություն, 

- խողովակներ կռման հաստոցի վրա աշխատանքային փորձ,

- ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուների իմացություն:

Աշխատանքը  հիմնականում կատարվում է փոքր  ½ դյույմ 4 դյույմից բարձր չժանգոտվող պողպատե խողովակներով: 

Ընկեռությունը ապահովում է՝   

-5 տարվա պայմանագիր,

- առողջության ապահովագրություն, կացության եւ տրանսպորտի տրամադրում (դեպի աշխատանքի վայր և ետ), մշտական աջակցություն պայմանագրի ընթացքում, ինչի համար աշխատավարցից պահվում է 250 USD, 

- Ճաշ եւ հագուստ (2 անգամ մեկ տարվա ընթացքում):

Ընկերությունը լիովին աջակցում է աշխատանքային վիզա ստանալու հարցում:

 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը՝ առաջին 18 ամիսների մաքուր աշխատավարձը կազմում է 13USD / ժամ, ինչպես նաեւ պայմանագրերի տարբերությամբ `մինչեւ 5 տարի ժամկետով մաքուր աշխատավարձը կկազմի 15USD / ժամ:
Վաճառքի մենեջեր ատամնաբուժարանում:

Վաճառքի մենեջեր ատամնաբուժարանում:

Պարտականությունները՝ ապրնքատեսականու (իմպլանտներ) ներկայացնել և առաջխազացում ատամնաբուժներին:

Պահանջները՝ կին 23-30 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 100000 դրամ+ %-ներ վաճառքից:
Վարորդ` խոշոր ընկերության զեկավարի համար:

Վարորդ` խոշոր ընկերության զեկավարի համար:

Պահանջները՝տղամարդ 40-50 տարեկան, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն: Առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: 

Ազատ օրեր` շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 150000 դրամ:
Վաճառքի մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Վաճառքի մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ ապրանքատեսականու ներկայացում և շուկայի զարգացում:

Պահանջները՝ մինչև 26 տարեկան, հայերեն լեզվի իմացություն:

 Աշխատանքային ժամերը՝ ըստ պայմանավորվածության: 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 57700 դրամ+10 % վաճառքից:
Ավագ ֆինանսական խորհրդատու:

Ավագ ֆինանսական խորհրդատու:

Մասնագիտական ոլորտը՝ տնտեսական վերլուծություն, արդյունավետության բարձրացում:

Պարտականությունները՝

-Խոշոր ընկերության գործունեության մոտեցման/մեթոդաբանության վերլուծության մշակում, ծախսերի վերլուծման շեշտարկումով,

-Բիզնես պլանի ձևավորում, ընթացիկ և հեռանկարային  զարգացման պլանների պատրաստում, բյուջետավորում,

-Արտադրաարդյունաբերական գործունեության հիմնական ցուցանիշների հաշվարկում և դրանց կատարման ամենամսյա վերահսկում,

-Ֆինանսաարդյունաբերական գործունեության տնտեսական վերլուծության իրականացում, պահուստների հայտնաբերում, արտադրության շահութաբերության, արտադրողականության բարձրացման, ինչպես նաև տնտեսման ռեժիմը ապահովելու նպատակով միջոցառումների մշակում, արտադրական և ոչ արտադրական  ծախսերի նվազեցում:

-տնտեսական տեղեկատվության տվյալների բազայի ձևավորում,  վարման և պահպանման աշխատանքների իրականացում; օգտագործվող տվյալների մշակման ընթացքում տեղեկատվական և նորմատիվ տեղեկությունների տվյալների մեջ փոփոխությունների իրականացում; ֆինանսական տեղեկատվության դասակարգում; վերլուծաբանական հաշվետվությունների պատրաստում:

Պահանջները՝ 28-35 տարեկան, տնտեսագիտական կամ տեխնիկական բարձրագույն կրթություն, հայերեն,ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office: Առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 1-2 տարվա աշխատանքային փորձը Մեծ քառյակում, ACCA, CFA, CIMA –ի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 600000 դրամ:
Նախահաշվարկային բաժնի մասնագետ:

Նախահաշվարկային  բաժնի մասնագետ:

Պարտականությունները՝ 

-Ենթակապալառու կազմակերպությունների կողմից ներկայացված նախահաշվարկային փաստաթղտերի և կատարված աշխատանքների ակտերի ստուգում,

-Պայմանագրային պարտավորությունների կատարման վերահսկում, ըստ արժեքային և ֆիզիկական արտահայտության օբյեկտների կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների հաշվարկում, պայմանագրերի իրականացման վերաբերյալ վերլուծական աղյուսակների վարում,

-Համագործակցություն նախագծային ինստիտուտների հետ նախահաշվարկային թղթաբանության ճշգրտման հարցերով,

-Նախահաշվետվական փաստաթղթերի պաշտպանում Պատվիրատուի մոտ:

 

Պահանջները՝ 30-55 տարեկան; բարձրագույն տեխնիկական (շինարարական, էներգետիկական  կամ տնտեսագիտական) կրթություն; հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն; համակարգչային գիտելիքները՝ Windows 7, 8, 8.1 կամ 10, MS Office, Internet: Առնվազն 5 տարվա համապատասխան (կամ արտադրա-տեխնիկական բաժնի ինժեների) աշխատանքային փորձ շինարարական ոլորտում: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 250000 դրամ:
Նախագծի ղեկավար

Նախագծի ղեկավար

Հիմնական պարտականություններ՝ 

-Շինարարության իրականացում՝ համապատասխան կնքված պայմանագրի պայմանների,  

- ժամանակացույցի կազմում/թարմացում, 

- մատակարարների ընտրություն, 

- կատարողական ակտերի կազմում, 

- ծագած տարաձայնությունների լուծում, 

- պատվիրատուի հետ նամակագրության իրականացում, 

- հաշվետվությունների ներկայացում պատվիրատուին և կազմակերպության տնօրենին և այլն:

Պահանջները՝ տղամարդ; բարձրագույն (ցանկալի է տեխնիկական) կրթություն; հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն; համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office (Word, Excel, etc.), MSProject: Համապատասխան կամ ցանկացաց ոլորտում աշխատանքային փորձ որպես նախագծի ղեկավար: Ցանկալի է աշխատանքային փորձ՝ միջազգային շինարարական նախագծերում, որոնք ֆինանսավորվել են World Bank, ADB, USAID, և այլ միջազգային ծրագրերի կողմից:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-19:00:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը ՝ բարձր հարցազրույցի արդյուքներից ելնելով:
Գործավար

Գործավար 

Պարտականությունները՝  հեռախոսազանգերի պատասխանում, տնօրենի հանձնարարությունների կատարում, գրասենյակի առորյա աշխատանքների կազմակերպում:

Պահանջները՝ կին  24-35 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office,Outlook,Internet, հայերեն լեզվի իմացություն; ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմավությունը ցանկալի:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: 

Ազատ օրեր` շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝120000 դրամ:

Pages:
gugoco.com

Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր