eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 28.05.2016
´ÅßÏáõÃÛáõÝ
´Ç½Ý»ë, í³×³éù, Ù³ñù»ÃÇÝ·, ¹ÇëïñǵÛáõódz, Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ãá÷-ٻݻçÙ»Ýï
Ադմինիստրատիվ աշխատանք, ïÝï»ë³·գիտություն, Çñ³í³գիտ
ì³×³éáÕ, ËáñÑñ¹³ïáõ, ٻݻç»ñ, ·³ÝÓ³å³Ñ
¶ÇïáõÃÛáõÝ, ï»ËÝÇϳ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ì³ñáñ¹, ³é³ùÇã, µ³Ýíáñ, å³Ñ³Ï
ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Íñ³·ñ³íáñáõÙ, ¹Ç½³ÛÝ
´³Ýíáñ³Ï³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ
гßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ýÇݳÝëÝ»ñ, ³å³Ñáí³·ñáõÙ
²ÛÉ
Դասընթացներ և վարպետաց դասեր
Անմիջական գործատուների հայտարարություն&

   Թափուր աշխատատեղեր

Ստորև ներկայացված է Երևանում, Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի ցանկը և նրանց նկարագրումը: Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացված թափուր աշխատատեղերի հետ, որոնք այս պահին արդիական են: Եթե ձեզ հետաքրքրեց թափուր աշխատատեղերից որևէ մեկը` ապա զանգահարեք մեզ:

պահանջվում են

Գործարանի տնօրեն արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Գործարանի տնօրեն արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ 

- ղեկավարել գործարանի աշխատանքները,

- վերահսկել ընկերության աշխատակիցների աշխատանքը,

- հետևել ընկերության ֆինանսական գործունեության ընթացքին,

- վարել բանակցություններ արտասահմանյան ընկերություններերի հետ,  

- համաձայնեցնել որոշումները հիմնադրի հետ:

Պահանջները՝ 35-55 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային ծրագրերը՝ MS Office, հաշվապահական ծրագրերի իմացություն:

 Համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ սկսած 380000 դրամից (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Հաշվետար-գործավար ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Հաշվետար-գործավար ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ ապրանքների մուտքագրում, տենդերային փաթեթների պատրաստում:

Պահանջները՝ կին մինչև 35 տարեկան, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:30: 

 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝100000 դրամ:
Տնային տնտեսուհի

Տնային տնտեսուհի

Պարտականությունները՝ պահպանել տան մաքրությունը, պատրաստել ճաշատեսակներ, անել լվացք և արդուկ:

Պահանջները՝ կին 35-45 տարեկան, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Աշխատանքային ժամերը՝ ըստ պայմանավորվածության: 

 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը օրը` 5000 դրամ:
Վեբ ծրագրվորող ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

Վեբ ծրագրվորող ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

Պահանջները՝մինչև 30 տարեկան, բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, հայերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ ASP, ASP.NET(C#) (կամ PHP), HTML, JavaScrip, CSS, SQL, MS SQL (կամ MySQL) ծրագրերի իմացություն, JQuery ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:  


Աշխատավարձ :  Դրույքաչափը՝ 207400 դրամ:
Ռեգիոնալ ներկայացուցիչ արտասահմանյան բժծշկական ընկերությունում:

Ռեգիոնալ ներկայացուցիչ արտասահմանյան բժծշկական ընկերությունում:  

Պարտականությունները` 

-       Հաստատել և պահպանել արդյունավետ գործընկերային հարաբեություններ ինչպես

հիմնական հաճախորդների, բուժհաստատությունների, այնպես էլ պրոֆիլային դիստրիբյուտորական ընկերությունների հետ: Պարբերաբար հանդիպել իրավասու մենեջերերի հետ, այն անձանց հետ ովքեր բուժհաստատություններում որոշում են կայացնում  ապրանքների գնման հարցում: 

Այցելել հիմնական հաճախորդներին վաճառքի ծավալիիրականացման խնդիրների կատարումը վերահսկելու, ինչպես նաև վաճառքի աճի համար նոր հնարավորություններ բացահայտելու նպատակով:

-       Մշակել հաճախորդների հետ արդյունավետ համագործակցության բիզնես պայմաններ, ինչպես նաև վարել բանակցություններ և կնքել ապրանքի մատակարարման պայմանագրեր: 

-       Ապահովել և  վերահսկել ընկերության արտադրանքի ձևավորման գործընթացը ըստ  պետական գնումների պահանջարկի, ապահովել ընկերության արտադրանքի հաճախոդին առաքման գործընթացը բոլոր փուլերում:

-       Ապահովել ընկերության վարկային քաղաքականության պահպանումը և վերահսկել

հաճախորդների ժամանակին վճարումների կատարումը:

-        Վերահսկել վաճառքների ցուցիչները, համակարգել  արտադրանքի

առաքումը`ապահովելով (անհրաժեշտության դեպքում) նրա մշտապես  առկայությունը

բուժհաստատություններում:

-        Վերահսկել և համակարգել փաստաթղթաշրջանառությունը ընկերության հաճախորդների հետ:

-       Հաճախորդների համար մշակել և իրականացնել հատուկ մարքեթինգային միջոցառումներ, կազմակերպել դասընթացներ և կլոր սեղաններ ընկերության արտադրանքի վերաբերյալ, մշակել ծրագրեր  ցուցահանդեսներին և կոնֆերանսներին մասնակցելու համար՝ արտադրանքի ճանաչմանը խթանելու նպատակով: Անհրաժեշտության դեպքում տալ խորհուրդատվություն թե՛ ընկերության հաճախորդներին և թե՛ հարակից կամ ստորադաս բաժիններից ընկերության աշխատակիցներին:

-       Մշակել,ներդնել և վերահսկել  մրցակից ընկերությունների գործունեության և

ապրանքների վաճառքի մասին տեղեկատվության հավաքագրման մշակման համակարգը, համախմբել և վերլուծել ստացված տվյալները, պատրաստել հաշվետվություններ և տալ տնօրինությանը համապատասխան առաջարկներ:

-       Հետևել ընկերությունում սահմանված հաշվետվությունների նորմերին, տեղեկացնել

տնօրինությանը հաճախորդների բիզնեսի զարգացման և մրցակիցների գործունեության մասին:

-       Մշակել երկարաժամկետ ռազմավարություն և բիզնես պլան  առկա հաճախորդ

ընկերությունների հետ աշխատանքի զարգացման վերաբերյալ:

-        Մասնակցել իր տարածքի վաճառքների ռազմավարության, ինչպես նաև

բուժհաստատությունների և դրստրիբյուտորների հետ աշխատանքի  առևտրային քաղաքականության մշակման գործընթացին:

-       Ձևավորել և  պահպանել ընկերության իմիջը, որպես պատասխանատու և նախընտրելի բիզնես գործընկեր հաճախորդների և դրստրիբյուտորների համար:

-       Մեկնել գործուղումների՝  մենակ, ինչպես նաև ընկերության տնօրինության և աշխատակիցների հետ բանակցություններ վարելու կամ բանակցությունների վարման գործընթացին աջակցելու նպատակով: 

-       Իրավասության սահմաններում իրականացել ընկերության տնօրինության կողմից տրված այլ հանձնարարություններ:

 

Պահանջները՝մինչև 40 տարեկան; ցանկալի է բարձրագույն բժշկական կրթություն; հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն; համակարգչային գիտելիքներ; առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-19:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 


Աշխատավարձ :  Դրույքաչափը՝ 320000 դրամ և 49000 դրամ հեռախոսակապի և տրանսպորտային ծախսերի համար:
ԻՆժեներ արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունում:

ԻՆժեներ արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունում:

Ինժեները ենթարվում է գլխավոր ինժեներին:

Պարտականությունները՝ սարքավորումների աշխատանքի չափանիշների գնահատում, գործընթացների ստանդարտ ընթացակարգերի կազմում, AutoCad ծրագրով գծագրերի պատրաստում:

Պահանջները՝ տղամարդ 25-45 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ AutoCad, MS Office: Առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր) ՝ 220000-260000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Նախահաշվող շինարարական ընկերությունում:

Նախահաշվող շինարարական ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ շինարարական ծավալների նախահաշվում:

Պահանջները՝ 28-45 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն: Առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ:    

Աշխատանքային ժամերը՝ 08:30-18:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավաևձը (մաքուր)՝ 150000 դրամ:
Ինժեներ ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Ինժեներ  ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ սարքավոումների տեղադրում, տեխնիկական աջակցության տրամադրում, սարքավորումների անխափան աշխատանքի ապահովում և վերանորոգում:

Պարտականությունները՝ տղամարդ մինչև 50 տարեկան, բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, հայերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, AutoCad:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-18:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 120000 դրամ:
Բժշկական ներկայացուցիչ ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությում:

Բժշկական ներկայացուցիչ ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությում:

Պարտականությունները՝ զարգացնել ընկերության ապրանքատեսականու վաճառքը:

Պահանաջները՝ կին մինչև 38 տարեկան, բարձրագույն բժշկական կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, Internet, Power Point, առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Մեքենայի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:30-18:00: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)`150000 դրամ +%-ներ: Տրանսպորտային ծախսերի, հեռախոսակապի փոխհատուցում:
Ատամնատեխնիկ ատամնաբուժական կլինիկայում:

Ատամնատեխնիկ ատամնաբուժական կլինիկայում:

Պարտականությունները՝կատարել ատամնատեխնիկական աշխատանքներ:

Պահանջները՝ տղամարդ 30-45 տարեկան, միջին մասնագիտական կրթություն, առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը՝ հարցազրույցի արդյունքից ելնելով՝ կախված որակավորումից:

Pages:
gugoco.com

Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր