eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 19.12.2014
´ÅßÏáõÃÛáõÝ
´Ç½Ý»ë, í³×³éù, Ù³ñù»ÃÇÝ·, ¹ÇëïñǵÛáõódz, Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ãá÷-ٻݻçÙ»Ýï
Ադմինիստրատիվ աշխատանք, ïÝï»ë³·գիտություն, Çñ³í³գիտ
ì³×³éáÕ, ËáñÑñ¹³ïáõ, ٻݻç»ñ, ·³ÝÓ³å³Ñ
¶ÇïáõÃÛáõÝ, ï»ËÝÇϳ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ì³ñáñ¹, ³é³ùÇã, µ³Ýíáñ, å³Ñ³Ï
ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Íñ³·ñ³íáñáõÙ, ¹Ç½³ÛÝ
´³Ýíáñ³Ï³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ
гßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ýÇݳÝëÝ»ñ, ³å³Ñáí³·ñáõÙ
²ÛÉ
Դասընթացներ և վարպետաց դասեր
Անմիջական գործատուների հայտարարություն&

   Թափուր աշխատատեղեր

Ստորև ներկայացված է Երևանում, Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի ցանկը և նրանց նկարագրումը: Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացված թափուր աշխատատեղերի հետ, որոնք այս պահին արդիական են: Եթե ձեզ հետաքրքրեց թափուր աշխատատեղերից որևէ մեկը` ապա զանգահարեք մեզ:

պահանջվում են

Տեխնիկական աջակցման կենտրոնի ճարտարագետ համակարգիչների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Տեխնիկական աջակցման կենտրոնի ճարտարագետ համակարգիչների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Տեխնիկական աջակցման կենտրոնի ճարտարագետը  ենթարկվում է  սպասարկման կենտրոնի մենեջերին:

Պարտականությունները՝ պատասխանատու լինել օգտատերերի համակարգչային սարքավորումների, դրանք համալրող սարքերի, տեղեկատվական համակարգերի և ծրագրերի անխափան աշխատանքի համար, վերանորոգել, հետազոտել, պլանավորել, նախագծել, մշակել, ձևափոխել, գնահատել և ինտեգրել տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնիկական միջոցները և հարակից սարքավորումները, տեղադրել և սպասարկել անվտանգության համակարգերը, կարգավորել համակարգչային ցանցը:

Պահանջները՝ մինչև 45 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն (տեխնիկական) լեզուների իմացություն, Windows օպերացիոն համակարգի իմացություն, ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն, առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում: Թիմում աշխատելու ունակություն, հաղորդակցման հմտություններ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:

 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 100000-200000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Վաճառող խորհրդատու ջեռուցման համակարգերի ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Վաճառող խորհրդատու ջեռուցման համակարգերի ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ հաճախորդների սպասարկում, խորհրդատվության տրամադրում ապրանքների տեխնիկական տվյալների վերաբերյալ:

Պահանջները՝ տղամարդ 25-35 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, առնվազն 1 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 110000 դրամ:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 110000 դրամ:
Վաճառքի մենեջեր արտահանման ոլորտում՝ խոշոր արտասահմանյան ընկերությունում (ավտմեքենաներ և այլ բաղկացուցիչներ)

Վաճառքի մենեջեր արտահանման ոլորտում՝ խոշոր արտասահմանյան ընկերությունում (ավտմեքենաներ և այլ բաղկացուցիչներ) 

 Հիմնական պարտականությունները՝ 

-կորպորատիվ և մեծածախ պոտենցիալ հաճախորդների որոնում, 

-հանդիպումների կազմակերպում, գործնական հարաբերությունների հաստատում, զարգացում և պահպանում առկա և պոտենցիալ հաճախորդների հետ նշանակված տարածքներում/շուկայի հատվածում նոր գործարար հարաբերությունների ստեղծման համար՝ միտված ընկերության արտադրանքի իրացմանը,

-անձնական այցելություններ գոյություն ունեցող և պոտենցիալ գնորդներին և ապրանքատեսականու ներկայացում, 

-կոմերցիոն առաջարկների պատրաստում պոտենցիալ գնորդների համար,

-շուկայի ուսումնասիրության և համեմետական վերլուծության իրականացում/ ստացված արդյունքների վերաբերյալ զեկույցների պատրաստում ղեկավարության համար, 

-հաշվետվողական համակարգի հետևողականություն/ղեկավարության համար վաճառքին վերաբերող զեկույցների պատրաստում: 

Պահանջները՝ 25-45 տարեկան տղամարդ, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Office, առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքի ոլորտում:  

Աշխատանքային օրեր՝ շաբաթական 5 օր: 

Աշխատավարձը` (մաքուր) 272000-434000 դրամ (ըստ հարցազրույցի արդյունքների՝ ելնելով այս կամ այն թեկնածուի որակավորումներից): Հեռաքոսի վճարի կոմպենսացում:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը` (մաքուր) 272000-434000 դրամ (ըստ հարցազրույցի արդյունքների՝ ելնելով այս կամ այն թեկնածուի որակավորումներից): Հեռախոսի վճարի կոմպենսացում:
Գործավարուհի ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում

Գործավարուհի ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում

Պարտականությունները՝ վարել նամակագրություն, պատասխանել հեռախոսազանգերին, պահպանել գործարար հարաբերություններ մատակարար կազմակերպությունների հետ, կատարել թարգմանություններ և տնօրենի կողմից տրված այլ հանձնարարություններ: 

Պահանջները՝ կին 20-28 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն՝ բանավոր և գրավոր, համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Office 2007 փաթեթի իմացություն, համապատասխան աշխատանքային փորձ:  

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-18:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի: 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը՝ (մաքուր) 130000-150000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքներից ելնելով)
Ռեգիոնալ մենեջեր/Վաճառքի տնօրեն արտասահմանյան ընկերության ներկայացուցչությունում:

Ռեգիոնալ մենեջեր/Վաճառքի տնօրեն արտասահմանյան ընկերության ներկայացուցչությունում:

Պարտականությունները՝ ցանցի զարգացում:

Պահանջները՝ կին 29-35 տարեկան, բարձրագույն մարքեթոլոգի/մենեջմենթի կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ , ինչպես նաև 2 տարվա ղեկավարման աշխատանքային փորձ:

Ցանկալի է փորձ վաճառքի, մարքեթինգի ոլորտում, հրապարակային ելույթների և թրեյնինգների անց կացման փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: 
 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը՝ (մաքուր) 200000 դրամ + բոնուսներ (մինչև 400000 դրամ միասին), հեռախոսակապի փոխհատուցում:
Բուժքույր ստոմոտոլոգիական կենտրոնում աշխատելու համար:

Բուժքույր ստոմոտոլոգիական կենտրոնում աշխատելու համար:

Պարտականություններրը՝ ստերիլիզացնել  գործիքները, սպասարկել ռենտգեն կաբինետը, կատարել ատամնաբույժի հանձնարարությունները:

Պահանջները՝ կին 20-30 տարեկան,  համապատասխան մասնագիտական կրթություն, համապատասխան աշխատանքային փորձ: Հաղորդակցման հմտություններ, կիրթ, բարեհամբույր:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)` 50000-80000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով): Կենտրոն:
Գործավարուհի

Գործավարուհի 

Պարտականությունները՝ հեռախոսազանգերի պատասխանում, նամակագրության վարում, տնօրենի առաջադրանքների կատարում և այլն:

Պահանջները՝ կին 25-30 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, Internet: Առնվազն 1 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր) ՝ 130000 դրամ:
Ծրագրի համակարգող բնակելի համալիրի սպասարկման ոլորտում գործող ընկերությունում:

Ծրագրի համակարգող բնակելի համալիրի սպասարկման ոլորտում գործող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ բնակելի համալիրում համակարգել և կազմակերպել ծառայությունների մատուցումը, փնտրել, վարել բանակցություններ և կնքել պայմանագրեր ծառայության մատակարարների հետ, կատարել շուկայի մարքեթինգ, պատրաստել գովազդային նյութեր և ընկերության ղեկավարության համար հաշվետվություններ:

Պահանջները՝ 25-45 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, Internet:  Համապատասխան աշխատանքային փորձ; Մեքենայի և B կարգի վարորդական իրավունքի առկայություն:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը մրցակցային (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով): Հեռախոսակապի փոխհատուցում ՝ 5000 դրամ, վառելիք:
Վաճառքի մենեջեր հիգիենայի պարագաների վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Վաճառքի մենեջեր հիգիենայի պարագաների վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ սպառողական շուկայի ընդլայնում:

Պահանջները՝ 23-35 տարեկան, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքներ, համապատասխան աշխատանքային փորձ, B կարգի վարորդական իրավունքի և ավտոմեքենայի առկայություն (գազ):

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00: 

 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 150000 դրամ +%-ներ վաճառքից: Հեռախոսակապի փոխհատուցում` 5000 դրամ, ամորտիզացիա՝ 20000 դրամ:
Վաճառքի մենեջեր անվտանգության համակարգերի ներմուծմամբ և սպասարկմամբ զբաղվող ընկերությունում:

Վաճառքի մենեջեր անվտանգության համակարգերի ներմուծմամբ և սպասարկմամբ զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ 

-Նոր պատվիրատուների գրավում, 

-Առկա պատվիրատուներին նոր ապրանքների առաջարկում, 

-Նոր ապրանքատեսակների առաջխաղացում շուկայում,

-Պատվիրատուների հետ վստահելի փոխհարաբերությունների ստեղծում և պահպանում, 

-Վաճառքի ծավալների կանխատեսում, 

-Բյուջեի և հաշվետվությունների կազմում,

-Տվյալների բազայի թարմեցում:

Պահանջները՝ 22-45 տարեկան, հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office: Առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: Հաղորդակցման հմտություններ, բարեհամբույր, աշխույժ: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-18:00: 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 112000 դրամ +%-ներ վաճառքից: Փորձաշրջանի ընթացքում (մաքուր)՝ 90000 դրամ +%-ներ վաճառքից:

Pages:

Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր