eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 29.09.2016
´ÅßÏáõÃÛáõÝ
´Ç½Ý»ë, í³×³éù, Ù³ñù»ÃÇÝ·, ¹ÇëïñǵÛáõódz, Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ãá÷-ٻݻçÙ»Ýï
Ադմինիստրատիվ աշխատանք, ïÝï»ë³·գիտություն, Çñ³í³գիտ
ì³×³éáÕ, ËáñÑñ¹³ïáõ, ٻݻç»ñ, ·³ÝÓ³å³Ñ
¶ÇïáõÃÛáõÝ, ï»ËÝÇϳ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ì³ñáñ¹, ³é³ùÇã, µ³Ýíáñ, å³Ñ³Ï
ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Íñ³·ñ³íáñáõÙ, ¹Ç½³ÛÝ
´³Ýíáñ³Ï³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ
гßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ýÇݳÝëÝ»ñ, ³å³Ñáí³·ñáõÙ
²ÛÉ
Դասընթացներ և վարպետաց դասեր
Անմիջական գործատուների հայտարարություն&

   Թափուր աշխատատեղեր

Ստորև ներկայացված է Երևանում, Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի ցանկը և նրանց նկարագրումը: Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացված թափուր աշխատատեղերի հետ, որոնք այս պահին արդիական են: Եթե ձեզ հետաքրքրեց թափուր աշխատատեղերից որևէ մեկը` ապա զանգահարեք մեզ:

պահանջվում են

Վարորդ` խոշոր ընկերության զեկավարի համար:

Վարորդ` խոշոր ընկերության զեկավարի համար:

Պահանջները՝տղամարդ 40-50 տարեկան, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն: Առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: 

Ազատ օրեր` շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 150000 դրամ:
Ադմինիստրատոր հոսթելում:

Ադմինիստրատոր հոսթելում:

Պարտականությունները՝ ընդունել և գրանցել հյուրերին, պատասխանել հեռախոսազանգերին, վերահսկել կայքերը:

Պահանջները՝ կին 25-35 տարեկան, միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքներ:՝

Աշխատանքային ժամերը՝ հերթափոխով:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 60000 դրամ:
Վաճառքի մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Վաճառքի մենեջեր ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ ապրանքատեսականու ներկայացում և շուկայի զարգացում:

Պահանջները՝ մինչև 26 տարեկան, հայերեն լեզվի իմացություն:

 Աշխատանքային ժամերը՝ ըստ պայմանավորվածության: 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 57700 դրամ+10 % վաճառքից:
Մենեջեր ատամնաբուժարանում:

Մենեջեր ատամնաբուժարանում:

Պարտականությունները՝ վարել նամակագրություն, պատասխանել հեռախոսազանգերին:

Պահանջները՝ կին 40-50 տարեկան, ամուսնացած, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքներ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-19:00: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 150000 դրամ:
Ավագ ֆինանսական խորհրդատու:

Ավագ ֆինանսական խորհրդատու:

Մասնագիտական ոլորտը՝ տնտեսական վերլուծություն, արդյունավետության բարձրացում:

Պարտականությունները՝

-Խոշոր ընկերության գործունեության մոտեցման/մեթոդաբանության վերլուծության մշակում, ծախսերի վերլուծման շեշտարկումով,

-Բիզնես պլանի ձևավորում, ընթացիկ և հեռանկարային  զարգացման պլանների պատրաստում, բյուջետավորում,

-Արտադրաարդյունաբերական գործունեության հիմնական ցուցանիշների հաշվարկում և դրանց կատարման ամենամսյա վերահսկում,

-Ֆինանսաարդյունաբերական գործունեության տնտեսական վերլուծության իրականացում, պահուստների հայտնաբերում, արտադրության շահութաբերության, արտադրողականության բարձրացման, ինչպես նաև տնտեսման ռեժիմը ապահովելու նպատակով միջոցառումների մշակում, արտադրական և ոչ արտադրական  ծախսերի նվազեցում:

-տնտեսական տեղեկատվության տվյալների բազայի ձևավորում,  վարման և պահպանման աշխատանքների իրականացում; օգտագործվող տվյալների մշակման ընթացքում տեղեկատվական և նորմատիվ տեղեկությունների տվյալների մեջ փոփոխությունների իրականացում; ֆինանսական տեղեկատվության դասակարգում; վերլուծաբանական հաշվետվությունների պատրաստում:

Պահանջները՝ 28-35 տարեկան, տնտեսագիտական կամ տեխնիկական բարձրագույն կրթություն, հայերեն,ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office: Առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: 1-2 տարվա աշխատանքային փորձը Մեծ քառյակում, ACCA, CFA, CIMA –ի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 600000 դրամ:
Նախահաշվարկային բաժնի մասնագետ:

Նախահաշվարկային  բաժնի մասնագետ:

Պարտականությունները՝ 

-Ենթակապալառու կազմակերպությունների կողմից ներկայացված նախահաշվարկային փաստաթղտերի և կատարված աշխատանքների ակտերի ստուգում,

-Պայմանագրային պարտավորությունների կատարման վերահսկում, ըստ արժեքային և ֆիզիկական արտահայտության օբյեկտների կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ծավալների հաշվարկում, պայմանագրերի իրականացման վերաբերյալ վերլուծական աղյուսակների վարում,

-Համագործակցություն նախագծային ինստիտուտների հետ նախահաշվարկային թղթաբանության ճշգրտման հարցերով,

-Նախահաշվետվական փաստաթղթերի պաշտպանում Պատվիրատուի մոտ:

 

Պահանջները՝ 30-55 տարեկան; բարձրագույն տեխնիկական (շինարարական, էներգետիկական  կամ տնտեսագիտական) կրթություն; հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն; համակարգչային գիտելիքները՝ Windows 7, 8, 8.1 կամ 10, MS Office, Internet: Առնվազն 5 տարվա համապատասխան (կամ արտադրա-տեխնիկական բաժնի ինժեների) աշխատանքային փորձ շինարարական ոլորտում: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 250000 դրամ:
Նախագծի ղեկավար

Նախագծի ղեկավար

Հիմնական պարտականություններ՝ 

-Շինարարության իրականացում՝ համապատասխան կնքված պայմանագրի պայմանների,  

- ժամանակացույցի կազմում/թարմացում, 

- մատակարարների ընտրություն, 

- կատարողական ակտերի կազմում, 

- ծագած տարաձայնությունների լուծում, 

- պատվիրատուի հետ նամակագրության իրականացում, 

- հաշվետվությունների ներկայացում պատվիրատուին և կազմակերպության տնօրենին և այլն:

Պահանջները՝ տղամարդ; բարձրագույն (ցանկալի է տեխնիկական) կրթություն; հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն; համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office (Word, Excel, etc.), MSProject: Համապատասխան կամ ցանկացաց ոլորտում աշխատանքային փորձ որպես նախագծի ղեկավար: Ցանկալի է աշխատանքային փորձ՝ միջազգային շինարարական նախագծերում, որոնք ֆինանսավորվել են World Bank, ADB, USAID, և այլ միջազգային ծրագրերի կողմից:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-19:00:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը ՝ բարձր հարցազրույցի արդյուքներից ելնելով:
Գործավար

Գործավար 

Պարտականությունները՝  հեռախոսազանգերի պատասխանում, տնօրենի հանձնարարությունների կատարում, գրասենյակի առորյա աշխատանքների կազմակերպում:

Պահանջները՝ կին  24-35 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office,Outlook,Internet, հայերեն լեզվի իմացություն; ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմավությունը ցանկալի:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: 

Ազատ օրեր` շաբաթ և կիրակի:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝120000 դրամ:
Սպասարկման բաժնի ղեկավար ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Սպասարկման բաժնի ղեկավար ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկման որակի վերահսկում, գնային առաջարկների կազմում, ինժեներների աշխատանքի կազմակերպում և կոորդինացում:

Պահանջները՝տղամարդ 25-40 տարեկան, բարձրագույն (ցանկալի է տեղնիկական) կրթություն, հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, e-mailing: Համապատասխան կամ վաճառքի ոլորտում աշխատանքային փորձ: Վարորդական իրավունքի ե մեքենա վարելու ունակության առկայություն:

Աշխատանքային ժամերը՝10:00-19:00:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 180000 դրամ+ բոնուսներ:
API մասնագետ ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

API մասնագետ  ՏՏ ոլորտում գործող ընկերությունում:

Պարտականությունները` API-ի ինտեգրում:

Պահանջները՝ 20-30 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ API, REST API, SFTP, Relational Tables: Առնվազն մեկ տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)` 100000-200000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):

Pages:
gugoco.com

Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր